Trafikverkets idéer inför utlysningen 2020

Trafikverket har inför BIG utlysningen (2019-05-06) presenterat 6 stycken idéer, som utförare har möjlighet att inarbeta i sina projektskisser. En mer fullständig beskrivning av idéerna hittar du i denna PDF.

För ytterligare information om respektive idé så hänvisas till angivna kontaktpersoner, se pdf.

Notera att när utföraren lämnar in en projektskiss så ska denna kopplas till någon av de prioriterade forskningsinsatserna i enlighet med vad som finns beskrivet i Inriktningsdokumentet (del 3).


Länk till inriktningsdokument - Prioriterat 2020

Trafikverkets ideer.

 Nr  Kort beskrivning
1 Pålning i fastare leror och skiktade jordar
2 Erosion - prognostiering mot tid
3 Alternativa bindemedel
4 Stoppdrivningskriterier för vibrationsdrivna sponter
5 Implementering av FE-modellering för geoteknik
6 Cellplastens hållbarhet - anpassa våra materialkrav till moderna produktionsegenskaper

Uppdaterat 2019-05-07