Projektskiss: Kriterier utvärdering

 Ett projekt som drivs med finansiering av BIG ska uppfylla följande SKALL krav:

Projektet ska i första hand besvara en eller flera av de efterfrågade prioriterade forskningsinsatserna, för aktuellt år, angivna i del 3 av inriktningsdokumentet.

Projektet ska behandla geoteknik med fokus på frågeställningar som rör transportsystemets infrastruktur.

Projektet ska innehålla tydliga och uppföljningsbara mål

 
Vid styrelsens bedömning av projektskisser så används följande prioriteringskriterier
[Under förutsättning att SKALL kraven ovan är uppfyllda]
  1. Bedömning av behovet av att forskningsfrågan prioriteras
  2. Projektskissen potential att med föreslagen metodik och projektorganisation bidra till att formulerad forskningsfråga besvaras.
  3. Projektskissen potential att bidra till att en eller flera av de för PF formulerade nyttorna erhålls           Uppdaterat 2020-05-08