BIG arrangerar årligen ett VIP möte.

Detta är ett intern möte för de som är aktiva i BIG-projekt. Utförare och Trafikverkets FoI-handläggare.

Vid mötet diskuteras projekt som är i slutskedet och inom kort ska presentera sin slutrapport.
Syftet är att dela erfarenheter och ge varande input runt resultaten.
Uppdaterat 2020-12-18