Seminarium och VIP-möten

Här publiceras information om genomförda och kommande seminarier och VIP-möten

 2014  2015  2016
21 Januari  BIG workshop  21 Oktober  BIG VIP möte 26 Januari  BIG Seminarium
21 Oktober  BIG VIP-möte     26 Oktober  BIG VIP möte
     
 2017  2018  2019
31 Januari  BIG Seminarium 1 februari  BIG Seminarium 31 Januari  BIG Seminarium
25/26 Oktober  BIG VIP möte     23/24 Oktober  BIG VIP möte
     
 2020    
30 Januari  BIG Seminarium        
           Uppdaterat 2020-05-08