BIG partners

Följande är partners i BIG

Trafikverket
Chalmers
Kungliga Tekniska högskolan
SGI
Luleå Tekniska Universitet

Uppdaterat 2020-05-08