BIG initiering av projekt

Ansökan av projekt sker årligen i samband med den öppna utlysningen som sker under maj till augusti.Bild: Schematisk bild över ansökningsprocessen som tillämpas i BIG

Uppdaterat 2019-05-07