BIG initiering av projekt

Ansökan av projekt sker årligen i samband med den öppna utlysningen som sker under maj till augusti.


Nedan ser du en schematisk bild över hur den fortsatta processen ser ut.


Uppdaterat 2017-06-29