BIG initiering av projekt

Initiering av projekt sker årligen vid den öppna utlysningen som öppnar under maj.

Alla aktörer är välkomna att utifrån inriktningsdokumentet skicka in sina idéer om forskningsprojekt.
[Mer information om inriktningsdokumentet]

I det första steget är det en enkel projektskiss som ska skicks in. [Läs mer om projektskiss]

I nästa skede så prioriterar styrelsen de projektskisser som får möjligheten att skriva en fullständig projektspecifikation. [Läs mer om projektspecifikationen] Det är även i detta andra skedet som en samverkan med någon av BIGs utförare formaliseras för andra aktörer.

Nedan redovisas en principiell bild som beskriver processen med att utveckla projektskissen till en fullvärdig projektspecifikation som rekommenderas till Trafikverkets portföljer.Bild: Schematisk bild över ansökningsprocessen som tillämpas i BIG

Uppdaterat 2021-05-07