Ansökningsformulär 2020

Projektskissen ska insändas via detta formulär senast den 18 augusti, 2019

Notera att BIG inte kommer att behandla projektskisser som skickas in per e-post eller på annat sätt.

Uppstår det problem i samband med att du fyller i formuläret eller om du har frågor, kontakta info@big-geo.se

LÄNK till formulär

Här finns även för din information en pdf-version som visar vilken information som din projektskiss ska omfatta.

Skriv ut den - men notera att vi inte kommer att ta emot några projektskisser per e-post. Alla måste skickas in via ovanstående digitala formulär.


Uppdaterat 2019-05-06