Med träpålar kan CO2 utsläppen reduceras👍 Frågan är om...