En överfart, två, tre… men sedan blir det lervälling…...