Numeriska modeller använder vi i allt större utsträckning...