info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Webbinarium Arkiv

Här hittar du presentationer och projektblad från genomförda webbinarier 

BIG webbinarium

Här hittar du presentationer och projektblad från de webbinarier som genomförts inom BIG

TEMA: Tidsberoende effekter av schakt
Datum: 2024-05-17
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Egenskaper efter 60 år
Datum: 2024-04-19
TEMA: 3D sättningar baserat på CPT
Datum: 2024-03-22
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Långsamma skred - siltjordar
Datum: 2024-02-23
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Enkel släntstabilitetsanalys
Datum: 2023-12-15
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Modellering av geokonstruktioner
Datum: 2023-12-01
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Djupstabilisering vid schakt
Datum: 2023-11-17
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Grundläggning brobanepelare
Datum: 2023-05-26
TEMA: Uppumpning av vatten under bank
Datum: 2023-04-21
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Beslutsteori i geotekniken
Datum: 2023-03-24
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Sättningar/hållfasthet sulfidjord
Datum: 2023-02-17
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Påverkan från pålar
Datum: 2022-12-16
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Armerad bankpålning
Datum: 2022-11-18
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: LCA och LCCA geokonstruktioner
Datum: 2022-10-21
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Skjuvhållfasthet i friktionsjord
Datum: 2022-05-20
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Nedbrytning
Datum: 2022-04-22
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Modellering bergnivåer med AI
Datum: 2022-03-25
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Stabilitet järnväg
Datum: 2022-02-28
Presentation/chat: Öppna här
TEMA: Deformationer friktionsmaterial
Datum: 2021-11-26