info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Om BIG

Mer om BIG

BIGs Styrelse

Styrelsen uppgift är att:

 • Leda och besluta om programmets övergripande strategiska inriktning och prioriteringar.
 • Ansvara för att programmets budget används i enlighet med Programmets ramar, inriktning och övriga villkor.
 • Ansvara för att programkoordinator genomför sina arbetsuppgifter på avsett sätt.
 • Precisera fokusområdenas inriktning och prioritera projekt inom de olika fokusområdena.
 • Kontrollerar att (enskilda) projekt överensstämmer med och inryms i det beslutade inriktningsdokumentet och på så sätt godkänner att projekt ingår som en del i branschprogrammet.
 • Ansvara för uppföljning av genomförda projekt och andra aktiviteter, rapportering m.m.
 • Vara rekommenderande vid anslutning av nya parter till programmet.
 • Ha ett övergripande ansvar för samverkan med andra organisationer inom programmets område.

Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter:

 • Kenneth Viking, Trafikverket (ordf.)
 • Carina Hultén, Trafikverket (v. ordf.)
 • Stefan Larsson, KTH
 • Bo Vesterberg, SGI
 • Jan Laue, LTU
 • Minna Karstunnen, Chalmers

Med följande personliga ersättare:

 • Lovisa Moritz, Trafikverket
 • Fredrik Johansson, KTH
 • Christoffer With, SGI
 • Hans Mattsson, LTU
 • Jelke Dijkstra, Chalmers

BIGs koordinator är adjungerad till styrelsemötena

 • Gunilla Franzén, GeoVerkstan (koordinator)

Programkoordinators UpPGIFT

Trafikverket har i samråd med övriga BIG-partners utsett en programkoordinator, med ansvar för den administrativa ledningen av den gemensamma verksamheten inom programmet. Programkoordinatorn är föredragande i styrelsen.

Programkoordinatorns ansvar och arbetsuppgifter är att:

 • Upprätta förslag till årlig verksamhetsplan och budget
 • Upprätta löpande sammanställningar över verksamhet och ekonomi
 • Förbereda underlag för styrelsemötena inklusive förslag till verksamhetsberättelse, kommentarer till måluppfyllelse,projektuppföljningar, ekonomi
 • Samla in underlag för uppdatering av inriktningsdokument.
 • Koordinera och samordna spridning av resultat inom BIG.
 • Ansvara för samordning av marknadsföring.
 • Samverka med andra grupper och organisationer
 • Samordna och medverka i projektinitieringsprocessen.
 • I samverkan med trafikverkskoordinatorn utarbeta förslag för prioritering av projekt i styrelsen.

Kontakta programkoordinatorn

BIG partners

Följande är partners i BIG

 • Trafikverket
 • Chalmers
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • SGI
 • Luleå Tekniska Universitet