info@big-geo.se

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Om BIG

Mer om BIG

BIGs Styrelse

Styrelsen uppgift är att:

 • Leda och besluta om programmets övergripande strategiska inriktning och prioriteringar.
 • Ansvara för att programmets budget används i enlighet med Programmets ramar, inriktning och övriga villkor.
 • Ansvara för att programkoordinator genomför sina arbetsuppgifter på avsett sätt.
 • Precisera fokusområdenas inriktning och prioritera projekt inom de olika fokusområdena.
 • Kontrollerar att (enskilda) projekt överensstämmer med och inryms i det beslutade inriktningsdokumentet och på så sätt godkänner att projekt ingår som en del i branschprogrammet.
 • Ansvara för uppföljning av genomförda projekt och andra aktiviteter, rapportering m.m.
 • Vara rekommenderande vid anslutning av nya parter till programmet.
 • Ha ett övergripande ansvar för samverkan med andra organisationer inom programmets område.

Styrelsen består av följande ordinarie ledamöter:

 • Kenneth Viking, Trafikverket (ordf.)
 • Carina Hultén, Trafikverket (v. ordf.)
 • Stefan Larsson, KTH
 • Bo Vesterberg, SGI
 • Jan Laue, LTU
 • Minna Karstunnen, Chalmers

Med följande personliga ersättare:

 • Lovisa Moritz, Trafikverket
 • Fredrik Johansson, KTH
 • Christoffer With, SGI
 • Hans Mattsson, LTU
 • Jelke Dijkstra, Chalmers

BIGs koordinator är adjungerad till styrelsemötena

 • Gunilla Franzén, GeoVerkstan (koordinator)

Programkoordinators UpPGIFT

Trafikverket har i samråd med övriga BIG-partners utsett en programkoordinator, med ansvar för den administrativa ledningen av den gemensamma verksamheten inom programmet. Programkoordinatorn är föredragande i styrelsen.

Programkoordinatorns ansvar och arbetsuppgifter är att:

 • Upprätta förslag till årlig verksamhetsplan och budget
 • Upprätta löpande sammanställningar över verksamhet och ekonomi
 • Förbereda underlag för styrelsemötena inklusive förslag till verksamhetsberättelse, kommentarer till måluppfyllelse,projektuppföljningar, ekonomi
 • Samla in underlag för uppdatering av inriktningsdokument.
 • Koordinera och samordna spridning av resultat inom BIG.
 • Ansvara för samordning av marknadsföring.
 • Samverka med andra grupper och organisationer
 • Samordna och medverka i projektinitieringsprocessen.
 • I samverkan med trafikverkskoordinatorn utarbeta förslag för prioritering av projekt i styrelsen.

Kontakta programkoordinatorn

BIG partners

Följande är partners i BIG

 • Trafikverket
 • Chalmers
 • Kungliga Tekniska högskolan
 • SGI
 • Luleå Tekniska Universitet