info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

RESULTAT från BIG projekt

Denna sida innehåller publiceringar och projektblad från de BIG projekt som avslutats under 2020, 2021, 2022 och 2023
Successivt kommer sidan att kompletteras med tidigare avslutade projekt.

För avslutade BIG projekt tas projektblad fram

A2016-03 Packning av bank för höghastighetsjärnväg vid varierande grundläggningsförhållanden BIG Pblad A2016-03_01

A2017-10 Effect of climate change on soft clay slopes BIG Pblad A2017-10_01

A2017-28 Geokonsturktioners egenskapsförändringar med tid och klimat BIG Pblad A2017-28_01

A2108-03 3D effekter i släntstabilitetsberäkningar BIG Pblad A2018-03_01

A2018-20 Metodik för bedömning av långtidsegenskaper för KC-pelare BIG Pblad A2018-20_v1

A2018-22 Förbättrad provtningskvalitet vid provtagning av lera på stort djup BIG Pblad A2018-22_v1

A2018-26 Studie av förbättrad provtaning och provberedning av varvig och ksiktad lera BIG Pblad A2018-26_01

A2019-01 Silt – utveckling av metodik för parameterbestämning och sättningsberäkning – etapp 1 BIG Pblad A2019-01_01

B2015-24 Deformationer och brottmekanismer i torv BIG Pblad B2015-24_01

 

 

 

 

Deckner F. (2020), “Minimering av markvibrationer vid vibrodrivning av spont – praktiska råd“, SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond),

Dehlbom B, (2023), “Dynamisk spårstabilitet för befintlig bank“, SGI

Dehlbom B, (2023), “Ny metodik för bärighetsförbättring av befintlig järnväg“, SGI

Dehlbom B, Rankka W, Rudebeck D, Vesterberg B, Dagli C (2021), “Stabilitetsberäkning av befintliga järnvägsbankar“, SGI

De Frias Lopez R,  Olsson E, Jegalin D, Larsson S (2018), “DEM model for high-speed railway embankments (Report)”, BIG rapport

Hall L., et al (2022), “Design of foundations for high speed railway embankments”, SBUF

Hov S,  de Herreros Clara Garcia (2019), “Jämförelse av miniblock- och  standardkolvprovtagaren i en varvig  östsvensk lera”, LabMind,

Kupryianchyk D, Song X (2021), “Stabilisering med alternativa bindemedel: Sammanställning av geotekniska egenskaper, klimatpåverkan och kostnad“, Swedish Geotechnical Institute, 79

Lindvall R, et al, (2021) “Laboratoriestudier av långtidsegenskaper hos KC“, SGI

Lundström, B. Dehlbom (2019), “Egenskapsförändring med tid under befintlig bankar – delrapport 1“, SGI rapport,

Lundström, B. Dehlbom (2019), “Egenskapsförändring med tid under befintlig bankar – delrapport 2“, SGI rapport,

Lundström, B. Dehlbom (2019), “Egenskapsförändring med tid under befintlig bankar – Huvudrapport“, SGI rapport,

Lundström, B. Dehlbom (2019), “Egenskapsförändring med tid under befintlig bankar – Rekommendation“, SGI rapport,

Odén, K, Jönsson Å, Kiilsgaard R, Isacsson U, Bertilsson R (2018), “Bedömning av befintliga väg- och järnvägsbankars stabilitet vid planering av stabilitetshöjande åtgärder“, SGI rapport,

Rankka W, Löfroth H, Dehlbom B, Jönsson Å (2019), “Markunderbyggnaders egenskapsförändringar med klimatlaster“, SGI rapport,

Spross, J., Bismut, E., Cotoarba, D., Straub, D. (2023) “Beslutsteori i geotekniken. En förstudie” TRITA-ABE-RPT 2317, KTH rapport

Vesterberg B, Andersson M (2017), “Sulfidjord – kompressionsegenskaper och sättningar, En studie av provbankar i Lampen och andra bankar“, Statens geotekniska institut, SGI Publikation 41

Vesterberg B, Lindvall R,  Dehlbom B, Lundström K,  With C (2020), “Sättningar i siltjordar – Litteraturstudie om egenskaper, fältuppföljningar och beräkningsmodeller“, SGI, En uppdragsrapport

Wersäll (2022), “Packning med tung vibrationsplatta – Slutrapport“, SBUF-BIG rapport

Wersäll (2018), “Packningsförsök vid Kardonbanan – Resultat från Etapp 1:“, KTH Rapport,

Wersäll (2020), “Packningsförsök vid Kardonbanan – Resultat från Etapp 2“, KTH rapport,

Wersäll (2020), “Packning av bank för höghastighetsjärnväg – SLUTRAPPORT“, KTH Rapport,

 

Tan Do, Jan Laue, Hans Mattsson, Qi Jia (2022), “Tailings fluidization under cyclic triaxial loading – a laboratory study”, Publisher, 497-508

Shahri, A.A., Shan, C. and Larsson, S. (2022), “A new approach for uncertainty analysis using automated predictive deep learning applying in groundwater.”, Natural Resources Research,

Shahri, A.A.,  Shan, C. and Larsson, S. (2022), “3D modelling and uncertainty analysis of subsurface bedrock using a hybrid automated deep learning approach”, Not decided,

Per Gunnvard, Hans Mattsson & Jan laue (2022), “Evaluating the Design Criteria for Light Embankment Piling: Timber Piles in Road and Railway Foundations”, Applied Sciences Special Issue “Advances in Geotechnical Engineering Ⅱ”,

Carolina Sellin, Mats Karlsson, Minna Karstunen (2022), “Impact of rate-dependency on slope stability in sensitive clays”, Landslides,

Carl Wersäll & Rainer Massarsch (2022), “Preliminär: Heavy vibratory plate compaction of sitly sand: A field study”, ,

Editha Ehrmanntraut, Carl Wersäll, Rainer Massarsch (2022), “Preliminär: Identification of soil layers and properties by vibration measurements during dynamic presentation testing”, ,

Shahri, A.A., Shan, C. and Larsson, S. (2022), “Visualisering av bergtopografi med artificiell intelligens”, Tidningen Bygg & Teknik, 44-46

De Frias Lopes, R., Larsson, S. and Silfwerbrand, J. (2021), “Discrete element modelling of rockfill railway embankments.”, Granular Matter, 23:58.

Johannes Tornborg, Mats Karlsson & Minna Karstunen (2021), “Draft for journal paper – Uppsala permanent sheet pile wall”, ,

Per Gunnvard, Hans Mattsson, Jan Laue (2021), “Evaluating the design criteria for light embankment piling – timber piles in road and railway foundations”, ,

Johannes Tornborga, Mats Karlsson, Anders Kullingsjö, Minna Karstunen (2021), “Modelling the construction and long-term response of Göta Tunnel”, Computer and Geotechnics, in press

Tan Do, Jan Laue, Hans Mattsson, Qi Jia (2021), “Numerical Analysis of an Upstream Tailings Dam Subjected to Pond Filling Rates”, Publisher, 15

Shahri. A.A., Shan, C., Zäll, E. and Larsson, S. (2021), “Spatial distribution modeling of subsurface bedrock using a developed automated intelligence deep learning procedure: A case study in Sweden.”, Rock Mechanics and Geotechnical Engineering., 1300-1310

Olsson, E. Chen F, Jelagin, D (2021), “Submitted artikel till Geotechnique”, Geotechnique,

Jingjing Meng, Hans Mattsson, Jan Laue (2021), “Three-dimensional slope stability predictions using artificial neural networks”, Submitted to Numerical and analytical methods in geomechanics, 25

Meng, J, Mattsson, H, Laue, J (2021), “Three-dimensional slope stability predictions using artificial neural networks”, International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, 1988-2000

Shan, C., Shahri, A.A.,  Larsson, S. and Zäll, E. (2021), “Uncertainty analysis of an optimum predictive neural network model in subsurface bedrock level modeling.”, MLRA 2021 Machine learning & Risk Assessment.,

Zuada Coelho, B., Dijkstra, J. & Karstunen, M (2021), “Viscoplastic cyclic degradation model for soft natural soils”, Computers & Geotechnics,

Abbas Abbaszadeh Shahri, Stefan Larsson, Crister Renkel (2020), “Artificial intelligence models to generate visualized bedrock level: a case study in Sweden”, Modeling Earth Systems and Environment, Springer, Vol. 6, pp.1509–1528

Birmpilis et al. (2020), “Experimental quantification of 3D deformations in sensitive clay during stress-probing”, Geotechnique,

Tahershamsi & Dijkstra (2020), “Global sensitivity analysis in advanced geotechnical modelling.”, ASCE,

Ignat, R., Baker, S., Karstunen, M., Liedberg, S. and Larsson, S. (2020), “Numerical analyses of an experimental full scale excavation supported by panels of lime-cement columns.”, Computers and Geotechnics, 118 (2020) 103296. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2019.103296

de Frias Lopes, R., Larsson, S. and Silfwerbrand, J. (2019), “A discrete element material model including particle degradation suitable for rockfill embankments”, Computers and Geotechnics., 115, November 2019, 103166.

Prästings, A., Spross, J. and Larsson, S. (2019), “Characteristic values of geotechnical parameters in Eurocode 7”, ICE Geotechnical Engineering, 172(4): 301-311

Shahri, A.A., Spross, J., Johansson F. and Larsson, S. (2019), “Landslide susceptibility hazard map in southwest Sweden using artificial neural network.”, Catena, 183, December 2019, 104225.

Birmpilis et al. (2019), “Monitoring of the nano-structure response of natural clay under mechanical perturbation using small angle X-ray scattering and digital image correlation”, Acta Geotechnica, 1965-1975

Wersäll, C., Nordfelt, I. & Larsson, S. (2019), “Roller compaction of rock-fill with automatic frequency control”, Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Geotechnical Engineering,

Ignat, R., Baker, S., Holmén, M. and Larsson, S. (2019), “Triaxial Extension and Tension behavior of lime-cement improved clay.”, Soils and Foundations, 59(5): 1399-1416. doi.org/10.1016/j.sandf.2019.06.004

Ignat, R., Baker, S., Holmén, M. and Larsson, S. (2019), “Triaxial Extension and Tension behavior of lime-cement improved clay.”, Soils and Foundations.,

Wersäll, C., Nordfelt, I., & Larsson, S. (2018), “Resonant roller compaction of gravel in full-scale tests”, Transportation Geotechnics, 14, 93-97

Amavasai, A., Sivasithamparam, N., Dijkstra, J., & Karstunen, M. (2017), “Consistent Class A & C predictions of the Ballina test embankment”, Computers and Geotechnics, Nr 93, sid 75-86

Prästings, A., Müller, R., Larsson, S., Spross, J., Bjureland, W and Johansson, F. (2017), “Implementing the Extended Multivariate Approach in Design with Partial Factors for a Retaining Wall in Clay”, ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering, 3(4): 04017015.

Gras, J. P., Sivasithamparam, N., Karstunen, M., & Dijkstra, J. (2017), “Permissible range of model parameters for natural fine-grained materials”, Acta Geotechnica, 1-12

Gras, J. P., Sivasithamparam, N., Karstunen, M., & Dijkstra, J. (2017), “Strategy for consistent model parameter calibration for soft soils using multi-objective optimisation”, Computers and Geotechnics 90, 64-175

Ignat, R., Baker, S., Liedberg, S. and Larsson, S. (2016), “Behavior of braced excavation supported by panels of deep mixing columns”, Canadian Geotechnical Journal, 53(10): 1671-1687.

Mwajuma Ibrahim Lingwanda, Anders Prästings, Stefan Larsson and Dalmas L. Nyaoro (2016), “Comparison of Geotechnical Uncertainties Linked to Different Soil Characterization Methods”, Geomechanics and Geoengineering, 12(2): 137-151

Anders Prästings, Stefan Larsson, Rasmus Müller (2016), “Multivariate approach in reliability-based design of a sheet pile wall”, Transportation Geotechnics 7 (2016), 7: 1–12

Nallathamby Sivasithamparam, Minna Karstunen & Paul Bonnier (2015), “Modelling creep behaviour of anisotropic soft soils”, Computer and Geotechnics 69, 46-57

Ignat, R., Baker, S., Larsson, S. and Liedberg, S. (2015), “Two- and three-dimensional analyses of excavation support with rows of dry deep mixing columns.”, Computers and Geotechnics, 66: 16-30.

Anders Präsnings, Rasmus Muller, Stefan Larsson (2014), “The observational method applied to a high embankment founded on sulphide clay”, Engineering Geology, 181: 112–123

Vetenskaplig artikel

Abbas Abbaszadeh Shahri1,, Johan Spross, Fredrik Johansson, Stefan Larsson (), “Landslide susceptibility hazard map in southwest Sweden using artificial neural network”, ,

Bo Vesterberg and Mattias Andersson, SGI (), “Tidskriftsartikel Provbankar Lampen Dec 2020”, ,

Amavasai, A., Gras, J. P., Sivasithamparam, N., Karstunen, M., & Dijkstra, J. (), “Towards consistent numerical analyses of embankments on soft soils”, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 1-19

Här hittar du doktorsavhandlingar och licenitatuppsatser (mid-term report) [Sorterade efter år, senaste överst]

Bozkurt, S (2023), “Numerical analysis of a deep excavation supported by lime-cement columns”, Chalmers

Gunvard, P (2023), “Timber Pile-Supported Embankments: Arching and Reinforcement“, LTU

Samuelsson, I (2023), “LCA and LCCA in the deisgn of geotechnical engineering works“, KTH

Sellin, C (2023), “On the modelling of slope stability in sesitive clay“, Chalmers

Isaksson, J (2022) ”A numerical study on mass displacements from piling in natural clay”, Chalmers, mid-term report

Editha Ehrmanntraut (2022), “Soil identification by vibration measurements during soil-rock sounding

Tan Do (2021), “Excess pore water pressure generation in fine granular materials under cyclic loading -A laboratory study

Jonas Majala (2021), “Slutrapport projekt A2016-11 Interpretation of dynamic measurements”, ,

Johannes Tornborg (2020), “Rate-dependent response of excavations in soft clays – Mid-term report (motsv. Lic.avhandling)”, Chalmers,

de Frias Lopez (2020), “DEM modelling of Unbound Granular Materials for Transport Infrastructures – On soil fabric and rockfill embankments“, PhD thesis, KTH,

Anders Prästings (2019), “Managing uncertainties in geotechnical parameters: From the perspective of Eurocode 7“, KTH, 79 s

Ignat, R. (2018), “Ground Improvement by Dry Deep Mixing Lime-Cement Column Panels as Excavation Support.“, Stockholm: KTH Royal Institute of Technology, PhD thesis,

Anders Prästings (2016), “Aspects on probabilistic approach to design: From uncertainties in pre-investigation to final design“, KTH,

Ignat, R. (2015), “Field and laboratory tests of laterally loaded rows of lime-cement columns.“, TRITA-JOB. LIC 2028,, ISSN 1650-951X

 

Samuelsson I., Spross J. & Larsson S. (2022), “Assessment of climate impact and costs comparing two railway embankment fill methods”

Johannes Tornborg, Jelke Dijkstra & Mats Karlsson (2022), “Konferensartikel till ISFMG 2022: Monitoring the long-term hydro-mechanical response below an excavation bottom in sensitive clay”, ISFMG/TC220,

Per Gunnvard, Nelson Garcia, Hans Mattsson, Jan Laue & Qi Jia (2022), “Monitoring of a timber pile-supported road embankment”, Taylor Francis, 337-347

Larsson, S., Nilsson, G. and Jelisic, N. (2021), “Development of soil-rock total sounding for production control of dry deep mixing columns. Deep Mixing”, An Online Conference, DFI Deep Foundation Institute., 8 p.

Elin Bergliv, Qi Jia, Jan Laue, Tommy Edeskär. (2021), “•  Large shearing device – influence of swing suspension on direct simple shear device.”, ,

Carolina Sellin, Mats Karlsson, Minna Karstunen (2021), “Advantages and challenges of advanced slope stability analyses”, Nordic Geotechnical Meeting, 18-20 January 2021, Helsinki, Finland, not applicable

Jingjing Meng, Hans Mattsson, Jan Laue (2021), “An artificial neural network approach for three-dimensional slope stability prediction”, Submitted to Proceedings of the 20th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Sydney 2021, 5

Shan, C., Shahri, A.A., Larsson, S. and Zäll, E. (2021), “Artificial intelligence-based models to predict the spatial bedrock levels for geoengineering application”, 3rd Conference of the Arabian Journal of Geosciences, CAJG-2020-P856

Jingjing Meng, Hans Mattsson, Jan Laue, Xue Zhang (2021), “Artikel NGM 2021-01-18”, NGM, 8

Svensson M., Friberg O., (2021), “Certain geotechnical uncertainties using the GeoBIM concept”, InfraBIM Open 2021 (2022), 10-12 January, Lyon, France.,

Svensson M., Friberg O., (2021), “GeoBIM for handling geological and geotechnical uncertainties in tunnelling,”, World Tunnel Congress, Copenhagen, 22-28 April, 2022,

Svensson M., Friberg O., (2021), “Komplett modell för beräkning av bergöveryta med tillhörande osäkerhetsnivåer,”, Bergdagarna, Stockholm, 2022,

Elin Bergliv, Qi Jia, Jan Laue, Tommy Edeskär (2021), “Large shearing device – influence of swing suspension on direct simple shear device”, ,

Samuelsson, I., Larsson, S. and Spross, J. (2021), “Life cycle assessment and life cycle cost analysis for geotechnical engineering: review and research gaps”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science  18th Nordic Geotechnical Meeting, Helsinki, Finland., 710: 012031.

Tan Do, Per Gunnvard, Hans Mattsson, Jan Laue (2021), “Railway embankment behaviour due to increased axle loads – A numerical study”, Publisher,

Ehrmanntraut, E., Wersäll, C., Massarsch, R. (2021), “Soil identification by vibration measurements during dynamic penetration testing – a field study.”, 6th International Conference on Geotechnical and Geophysical Site Characterization, Budapest,,

Hannes Hernvall, Mats Karlsson, Jelke Dijksta, Minna Karstunen (2020), “Evolution of undrained strength under a test embankment”, ,

Johannes Tornborg, Mats Karlsson, Anders Kullingsjö, Minna Karstunen (2020), “Experience from short- and long-term performance of deep excavations in soft sensitive clays”, NGM,

Per Gunnvard, Jan Laue, Qi Jia (2020), “Extended Abstract ECPMG 2020 Luleå”, Luleå tekniska universitet,

Per Gunnvard, Jan Laue, Qi Jia (2020), “Extended Abstract ECPMG 2020 Luleå”, Luleå tekniska universitet,

Wersäll, C. and Persson, A. (2020), “Field testing of automatic frequency control for intelligent compaction of embankments”, International Conference on Transportation Geotechnics, Chicago 2020.,

Yannie et al. (2020), “NGM paper on pile installaiton and setup”, NGM,

Tahershamsi & Dijkstra (2020), “NGM paper Tahershamsi”, dunno,

Erik Olsson, Denis Jelagin, and Manfred N. Partl (2020), “Numerical Evaluation of Crushing Resistance of Unbound Road Material”, Proceedings of the 9th International Conference on Maintenance and Rehabilitation of Pavements—Mairepav9, Lecture Notes in Civil Engineering 76, https://doi.org/10.1007/978-3-030-48679-2_20 201, 201-210

Johannes Tornborg, Mats Karlsson, Anders Kullingsjö, Minna Karstunen (2020), “Tillbakablick på djupa schakter i lös lera”, SGF/Grundläggningsdagen,

C.Wersäll, E.Ehrmanntraut (2020), “Vibration measurements during soil-rock sounding – a comparison between accelerometers and geophones”, Baltic-Nordic Acoustics Meeting 2020, 8

Jonas Majala, Jan Laue (2019), “Analysis of Vibration Measurements on Moving Trains”, ,

Johannes Tornborg, Mats Karlsson & Minna Karstunen (2019), “Benchmarking of a contemporary soil model for simulation of deep excavations in soft clay”, ECSMGE,

Wersäll, C., Åkesson, F. & Persson, A. (2019), “Dynamic roller characteristics and CCC using automatic frequency control”, IICTG2019; Beijing, China, 16-17 April 2019.,

Viking K.; Deckner F.; Hintze S. (2019), “Dynamic vibro-structure-soil interaction mechanism of vibrodriven sheet piles -a simplified view”, http://www.ecsmge-2019.com, doi: 10.32075/17ECSMGE-2019-0317

Wersäll, C. (2019), “Intelligent packning med automatisk frekvensstyrning sparar tid, pengar och miljöpåverkan”, Grundläggningsdagen,

Fanny Deckner, Jörgen Johansson, Kenneth Viking, Staffan Hintze (2019), “Major vibration source during vibratory sheet pile  driving – shaft versus toe”, Proceedings of the XVII ECSMGE-2019,

Sellin, C. (2019), “On evaluating slope stability in sensitive clay -a comparison of methods through a case study”, European Young Geotechnical Engineers Conference, 26-27 September 2019, Turkey.,

Mats Karlsson, Alexandros Petalas & Minna Karstunen (2019), “Predicting the short and long-term response of a tunnel excavation in sensitive clay”, Geotechnique Symposium,

Birmpilis et al. (2019), “Towards a methodology for the characterisation of the fabric of wet clays using X-ray scattering”, E3S Web of Conferences 92, paper  01005

Wersäll, C., Nordfelt, I. & Larsson, S. (2018), “Roller compaction of rock-fill with automatic frequency control”, Anniversary Symposium – 40 Years of Roller Integrated Continuous Compaction Control (CCC), November 29th, 2018, Vienna, Austria.

Shahri, AA., Spross, J., Johansson, F. and Larsson, S. (2018), “Storskalig kartering av skredbenägenhet i västra Götaland med artificiell intelligens.”, SGF Grundläggningsdagen, 15 mars 2015: 107-113

Bjureland, W., Spross, J., Johansson, F. and Prästings, A. (2017), “Challenges in applying fixed partial factors to rock engineering design.”, Geo-Risk 2017, ASCE Geotechnical Special Publication, 283: 384-393.

Ignat, R., Baker, S., Liedberg, S. och Larsson, S. (2017), “Djupstabilisering med kalk-cementpelarskivor för förstärkning av djupa schakter.”, Grundläggningsdagen 2017, SSGF – Svenska Geotekniska Föreningen,, s. 101-116.

Per Gunnvard, Hans Mattsson, Jan Laue (2017), “Evaluation  of  triangular  pile  arrangement  through  a numerical  study  of  the  light  embankment piling method”, Korean Geotechnical Society, 71-72

Per Gunnvard, Hans Mattsson, Jan Laue (2017), “Numerical Analysis of the Mechanical Behaviour of Light Embankment Piling”, Korean Geotechnical Society, 749-752

Anders Prästings and Stefan Larsson (2017), “Optimizing Geotechnical Site-Investigations.”, Proceedings of the 19th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Seoul, South Korea, 639–642

Svensson M. (2017), “Är du säker?”, SGF, Grundläggningsdagen 2017,

Elin Bergliv, Tommy Edeskär (2016), “Laboratory study on two-dimensional image analysis as a tool to evaluate degradation of granular fill materials”, , 461-470

Bo Westerberg, Mattias Andersson (2015), “Compression properties of an organic clay”, European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, 16: Geotechnical engineering for infrastructure and development, Edinburgh, Scotland, 13-17 September, proceedings, vol. 6, pp 3091-3096.

Ignat, R., Baker, S. and Larsson, S. ( (2015), “Field test of braced excavation supported with rows of dry deep mixing columns.”, Proceedings of the Deep Mixing 2015 Conference DFI, 573- 580

Bo Westerberg, Mattias Andersson (2014), “Sulfidjordars skjuvhållfasthet och andra geotekniska egenskaper – inte som andra jordar”, Grundläggningsdagen 2014: Geoteknikerns framtida roll, Stockholm, 13 mars, 2014, pp 113-130

Anders Prästings, Stefan Larsson, Rasmus Muller (2014), “Utvärdering av osäkerheter i geotekniska parametrar”, SGF Grundläggningsdagen, 205-219

Bo Westerberg, Mattias Andersson (2013), “New test field in sulphide clay with test embankments for study of compression properties.”, International conference on soil mechanics and geotechnical engineering, 18, Paris, September 2-5,, Proceedings. Vol. 1, pp 271-274.

Zwanenburg, C., Vesterberg, B., Paniagua, P. och Long, M. (), “Konferensartikel SGI:s Modellförsök på torv m.m.”

Per Gunnvard, Magnus Ruin, Hjalmar Törnqvist (2021), “Fältmätning av träpålad E4-ombyggnation”, Bygg & Teknik, 12-17

Anian Kriege, Fanny Deckner, Staffan Hintze, Kenneth Viking (2021), “Markvibrationer vid vibrodrivning av spont”, Bygg & teknik, 18-22

Mats Svensson och Olof Friberg (2021), “Nyttan med geotekniska osäkerhetsmodeller”, Bygg & teknik, 60-62

Svensson M., Friberg O., (2021), “Osäkerhetsmodeller för geoteknisk riskhantering,”, Husbyggaren, oktober, 2021

Mats Svensson (2021), “OSÄKERHETSMODELLER FÖR TYDLIGARE RISKFÖRDELNING I UNDERMARKSPROJEKT”, Samhällsbyggaren, 36-39

Johannes Tornborg, Mats Karlsson, Anders Kullingsjö, Minna Karstunen (2021), “Tidsberoende effekter av schakt i lös lera”, Bygg & Teknik,

Ehrmanntraut, E., Wersäll C., Larsson, S., Massarsch, R. (2021), “Vad berättar vibrationer som uppstår vid Jb-sondering om undergrunden?”, Bygg & Teknik, Nr. 1/21.

Wersäll, C., Nordfelt, I. och Larsson, S. (2018), “Effektivare packning med nya insikter”, Bygg & teknik, 1/18: 44-45.

Abbas Abbaszadeh Shahri, Johan Spross, Fredrik Johansson, Stefan Larsson (2018), “Kartering av skredbenägenhet med artificiell intelligens”, Bygg & Teknik, 1/18,

Svensson M., Friberg O., Hansson P. (2018), “Ordning och reda i undermarksrymden tydliggör osäkerheter,”, Bygg & Teknik, nr 1

Bo Vesterberg, Mattias Andersson (2018), “Sättningar i sulfidjord – undersökningar, fältmätningar och beräkningar”, Bygg&Teknik, vol 110, no 1, pp 60-62, 64-66.

Svensson M. (2017), “Är du säker?”, Samhällsbyggaren, Nr 1

Anders Prästings, Rasmus Muller, Stefan Larsson (2016), “Sannolik besparing av spont”, Bygg & teknik, Nr. 1: 47-51

Ignat, R., Larsson, S., Baker, S. (2014), “Studie av 2D/3D numerisk modellering av outplacement installerade som överlappande skivor.”, Bygg & teknik, 1/14: 80-83.

Här hittar du rapporter som publicerats från examensarbeten relaterade till ett eller flera BIG projekt

Kaneteg M. & Lindgren E. (2022), “Generiska klimatdata för betongpålar, Examensarbete”, KTH,

Daniel Wallin & Johan Emmoth (2021), “A comparison of analytical and numerical determination of hydraulic bottom-heave – A case study of lime-cement column implementation in underpass road 2970 in Hasslerör, Sweden”, ,

Marcus Berghamn Claesson & Oskar Rehnberg (2021), “Deep Mixing in Passive Zone: Constitutive Model of the Effect of Deep Mixing Columns in the Passive Zone of an Excavation”, ,

Folke Arvidsson (2021), “Effects of heavy metal contamination on pozzolanic reaction in clay and challenges with sustainable remediation”, Chalmers,

Jonathan Lindström (2021), “Examensarbete “The effect of taper on pile shaft bearing capacity by infinite element””, Luleå tekniska universitet,

Behrang Alikhanzadeh Alamdari & Simon Larsson (2021), “Global Sensitivity Analysis of the Perniö test embankment – Numerical study on the Creep-SCLAY1S model parameters”, ,

Alfred Kindberg (2021), “On Settlements in Urban Areas with Soft Clay – As a result of leakage to deep excavations via an underlying permeable layer”, ,

David Tran & Yohanes Armediaz (2021), “On The Modelling of Jet Grouting For Deep Excavation Analysis – Assessing the Suitability of Shotcrete Material Model for Field Applications”, ,

Leo Wahlgren & Viktoria Prahl Blackby (2021), “Settlement analysis and environmental assessment of deep mixing binders: A Plaxis 2D study with Volume Averaging Technique”, ,

Alice Johnsson & Irma Magnusson (2021), “Slope Stability Study at Lärjeån – A stability study to evaluate the risk of a landslide occurring for a part of Angeredsbanan located at Lärjeån”, ,

Mannix Kihl och Mahta Shahnazarysani. (2020), “LCA-studie av erosionsskydd: Kan modifikation av bergkross och traditionella betongmadrasser minska klimatpåverkan?”, MSc thesis, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm:, TRITA-ABE-MBT: 20595.

Carl Wallmark (2020), “•              Höga och branta bankar på Inlandsbanan: Utredning avseende jordmaterialens dilatans och falsk kohesions inverkan på bankstabiliteten”, ,

  1. Pöder, S.Tranblom (2020), “Akustisk jb-sondering – En jämförelse mellan mätning på jord och asfalt”, Examensarbete KTH, 81

Khaled Alyoussef, Annie Dristig, Elin Höjer, Kristin Olofsson Hoffmann, Gustav Sjöbeck (2020), “Analys och simulering av Tuveskredet: En redogörelse för orsaken bakom skredet [Bachelor thesis, Chalmers University of Technology]”, https://hdl.handle.net/20.500.12380/301360, 51

Markus Lindström och Martin Oldgren (2020), “Ex-jobb LTU Lindström och Oldgren 2020”, LTU,

Andrea Svensson (2020), “Modelling of anisotropy in slope stability problems: A study about slope stability in Göta Älv valley [Master thesis, Chalmers University of Technology]”, https://hdl.handle.net/20.500.12380/301103, 78

Christoffer Roos, Fanny Molander (2020), “Numerical analyses of the failure of Perniö embankment”,

Ludvig Berg (2020), “Studentarbete projektkurs i geoteknik (7.5 hp)”, ,

Niclas Lindberg (2020), “Three-dimensional effects in slope stability for shallow excavations: Analyses with the finite element program PLAXIS”, , 90

Helen Kalm (2019), “Acoustic Soil-Rock Probing”, Examensarbete KTH, 51

Marcus Berghamn Claesson, Alfred Kindberg, Melisa Nikmanesh, Linda Oscarsson (2019), “Analys av släntstabilitet med hänsyn till klimatförändringar -En studie av naturliga slänter i Göta älvdalen, Kandidatarbete”, ,

Marco Quinti (2019), “Applying Sentinel-1A InSAR over Gothenburg for deformation monitoring and source tracking”, ,

BEATRIZ MACHADO (2019), “Artificial intelligence to model bedrock depth uncertainty”, KTH, TRITA ABE-MBT-19205,

Hanna Yttring (2019), “Assessing the sensitivity of a forest snow model-to-canopy structure using experimental micro-meteorological data [Bachelor thesis, Chalmers University of Technology]”, https://hdl.handle.net/20.500.12380/300070, 36

Matilda Harlén & Gabriella Poplasen (2019), “Excavation in Soft Clay – Class A prediction of excavation in central Gothenburg”, Chalmers,

André Bigott Pinto, Lucas Sornicle. Alexander svensson (2019), “Lamell och Finita elementmetodernas osäkerheter vid släntmodellering”, ,

André Bigott Pinto, Lucas Sornicle, (2019), “Lamell- och Finita elementmetodernas osäkerheter vid släntmodellering, Kandidatarbete”, ,

Anian Kriege (2019), “Minimization of ground vibrations caused by vibratory driven sheet piles: a Full-scale field study”, Technischen Universität Munchen,

Johanna Larsson (2019), “Teaching and learning fundamental geotechnics – Creating a teaching model for fundamental geotechnics”, ,

Clara Garcia De Herreros Garcia. (2018), “Study of Improved Sampling and Preparation of East-Swedish Glacial Clay.”, MSc thesis, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, TRITA-ABE-MBT: 20182.

Haftom Tesfay Tsegay (2018), “Vibration caused by sheet pile driving – effect of driving equipment”, KTH,

Dan Degerman & Tim Gustavsson (2018), “FE-analysis of a deep excavation in soft soil – A case study of the Marieholm tunnel project”, Chalmers,

Rami Asadi & Elham Sokhango (2018), “Heave caused by excavation in soft soil – A case study of a part of the Götatunnel project”, Chalmers,

Sofia Hasselberg (2018), “Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay”, LTH,

EMMA BENTSTRÖM & MOHAMMAD KHALED SAADEDDIN (2017), “Analysis of the dynamic response in clay due to a high speed train passage”, ,

Hannes Hernvall (2017), “Clay slopes and their stability: An evaluation of different methods”, ,

Jonas Majala (2017), “Frequency analysis of accelerometer measurements on trains”, ,

Tommy Pap (2017), “Modelling Spatial Uncertainty in Geotechnics: Benchmarking on Perniö Test Embankment”, ,

Malin Björklind (2017), “Soil Profile Analysis By Vibration Theory and The Natural Frequency”, ,

BIEKE PEETERS (2017), “Two-dimensional analysis of the failure mechanisms of an embankment supported by rows of dry deep mixing columns”, KTH,

Karima Ghyate Forsberg och Rogin Ramak (2016), “Descrete Element Modelling of the Unbound Layer for Slab Tracks on High Embankment”, KTH Exjobb,

IBRAHIM RASHID & MEIHUI TAO (2016), “Effect of Slow Process in Soft Soil on the Dynamic Response of High-Speed Railway Foundation”, ,

Ibrahim Al-Zubaidi (2016), “Numerisk simulering av sättningar och portryck för en provbank på sulfidjord”, Luleå tekniska universitet,

Arthur Jedenius (2016), “Projektkurs i geoteknik (7.5 hp)”, ,

Amin, D. (2015), “Triaxial testing of lime/cement stabilized clay – A comparison with unconfined compression tests.”, KTH Exjobb,