info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Nyhet

Beslutsteori i Geoteknik

Vågar vi lita på att “🥵🤬👿” inte finns?
Johan Spross konstatera att redan år 1659 tillämpade Blaise Pascal beslutsteoretiska tankar. Frågan är om vi idag med alltmer utvecklade modeller kan ta beslutsteorin från att handla om filosofiska frågeställningar till geoteknik❓

I grunden handlar det ju om i vilken grad vi litar på att vårt beslut är 100% rätt, eller om vi behöver ta höjd för kostnader till följd av att det blev fel beslut. Ännu hellre tillämpa en systematisk beslutsprocess för att optimera våra ändringar och beslut. 👍

Webbinariet gav oss många “nya/fina” ord prio, postpriori, perpostpriori, sekventiell, partiell observerbara Markovbeslutsprocessen, heuristiska strategier, parametriser. Många ord som vi kanske inte använder varje dag 🙄.

Det finns också många osäkerheter! För hur beskriver vi framtiden i en modell? Eller för den delen variationer i markens egenskaper i detta nu? Ska vi ta hänsyn till allt så blir det väldigt komplext och svårt. 😟

Men ändå tror jag att många instämde i slutsatsen att vi bör kunna få bättre optimerade inspektionsintervall, mer rätt inspektioner eller ett bättre beslutsunderlag genom att tillämpa ett mer strukturerat tänkande när vi försöker hitta den optimala lösningen.

Eller vad tänker du? Ska vi likt Blaise våga lita på att “🥵🤬👿” inte finns, och därför behöver vi inte överväga konsekvensen om vi har fel? Eller bör vi utveckla ett systematiskt beslutstänkande?