info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Nyhet

Vilken är den gemensamma nämnaren?

Vet du vad den gemensamma nämnaren är för ”speed research”, framtidens krav, effektivt byggande, ny järnväg och hållbarhet?

Svaret är: BIGs VIP-dagar 2023

VIP-dagarna där BIGs VIP-personer (projektledare, FoI-handläggare, forskare och utredare) tar sig tid att under 2 dagar presentera, diskutera och dela erfarenheter utifrån de väldigt intressant projektresultat som kommit fram inom BIG-projekten.

Årets VIP möte är precis avslutat. Det var två intensiva dagar på Högberga gård som i år inkluderade 7 mycket intressanta projektpresentationer.
Carolina Sellin/Carina Hultén DLO släntstabilitet,
Hjördis Löfroth/Mikael Ånäs, Långsamma skred
Mats Karlsson/Jonas Axelsson, Provområde Kärra
Sinem Bozkurt/Per Lindh, KC-pelare djupa schakter
Johannes Tornborg/Kristy Heng, Tidsberoende rörelse schakter
Anders Kullingsjö/Kenneth Viking, Effektiv projektering brobanepelare
Jonas Majala/Peo Kylmänen, Spårlägesmätning som Geoundersökning
TACK för all ny kunskap och den potential det ger‼

Diskussionen Hållbar infrastruktur.♻ visade att för geotekniker så är det självklart att arbeta med hållbarhet (men vi kanske inte benämner det vi gör med etiketten hållbarhet). Det handlar ju alltid om att välja rätt lösning, utifrån ett tillräckligt underlag med rätt kvalitet, så att volymer begränsas och förutsättningarna på plats nyttjas optimalt. Däremot finns det stora behov av att kunna kvantifiera hållbarheten och pågående projekt om LCA/LCCA har potential att ge verktyg!

En projektidé som BIG bör överväga är att tänka utanför boxen och fundera på om en grundläggning kan ha tre funktioner samtidigt! Triple Play! Grundläggning för byggnaden, binda CO2 och samtidigt lagra energi. Är det möjligt? Vad tror du?

”Speed research” rekommenderas för den som vill hitta nya kontakter/partners som är intresserade av dina forskningsfrågor!

Blev du nyfiken på diskussionerna eller något av projektresultaten? Hör av dig till någon av de ovan nämnde eller till BIGs sekretariat (Gunilla Franzén)