info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Nyhet

BIG-artikel om AI får genomslag

Under 2018 och 2019 genomfördes ett BIG projekt med syfte att studera möjligheten att använda Artificiell Intelligens vid skredriskkartering.

En modell med artificiellt neuronnät utvecklades för att kunna hantera 14 variabler (extraherade från topografiska och geomorfologiska, geologiska, markanvändning, hydrologi och hydrogeologi) med en upplösning på 10*10 m för hela regionen.  Det nya med studien var egentligen inte själva karteringen utan en metodik för att kunna hantera mycket stora mängder data med bara ett par ihopkopplade bärbara datorer.

Resultaten publicerades bl.a. i en artikel till tidningen Catena (Abbaszadeh Shahri et al. 2019 ”Landslide susceptibility hazard map in southwest Sweden using artificial neural network”.( Landslide susceptibility hazard map in southwest Sweden using artificial neural network – ScienceDirect) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0341816219303674?via%3Dihub

Tre år senare är artikeln citerad 100 gånger enligt Google Scholar.

Vill du veta mer om projektet kontakta Stefan Larsson (BIG projekt ”Kartering av berg- och grundvattennivåer med artificiell intelligens”).

Det finns även en artikel i Bygg&Teknik [Kartering av skredbenägenhet med artificiell intelligens – Bygg & teknik (byggteknikforlaget.se)]   BIG projektet. https://byggteknikforlaget.se/kartering-av-skredbenagenhet-med-artificiell-intelligens/