info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Prioriterad forskningsinsats E

Effektivt Byggande

MÅL: Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Frågeställningarna som berörs omfattar följande nyckelord:

 • Nya och/eller utvecklade
  • Tekniska lösningar
  • Produktionsmetoder
  • Analysmetoder
  • Verifieringssätt
  • Mätmetoder
  • Undersökningsmetoder
  • Helhetstänkande, processtänkande, systemtänkande
 • Hantering av data
  • Lagring
  • Användning
  • Värdering
  • Länka olika typer
 • Digitalisering
 • Samspel teori-praktik-verkliga förhållanden
 • Effekt av produktion/teknisk lösning på omgivningen
 • Kritiska faktorer från plan-skede till drift-skede
 •  Kvalitet
  • Koppling till gemensamma krav (samhällskrav)
  • Hur verifiera
  • Hur definiera
  • Hur säkerställa genom kontraktsformer och organisation

De nyttor som förväntas erhållas från den prioriterade forskningsinsatsen omfattar:

 • Slutprodukter med högre kvalitet till minskad kostnad och på kortare tid, med bibehållen teknisk livslängd.
 • Identifikation av vilka faktorer som begränsar tekniska lösningar, produktionsmetoder, analysmetoder, verifieringssätt, mätmetoder och undersökningsmetoder, samt åtgärder för att utveckla deras möjligheter.
 • Effektiv hantering av data inom enskilda projekt men även som erfarenhetsbas för kommande projekt.
 • Definition av kvalitet inom geoteknik utifrån samhällets krav och hur den kan verifieras i praktiken.
 • Metoder för att begränsa icke önskvärd omgivningspåverkan samt skapa förutsättningar för koldioxidreduktion.

Den prioriterade forskningsinsatsen bidrar till följande mål i agenda 2030 mål:
GM 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
GM 11 Hållbara städer och samhällen,
GM 12 Främja hållbara konsumtions- och produktionsmetoder

RESULTAT
Bland forskningsresultaten som framkommit finns bland många andra:

 • Underlag för dimensionering av träpålar (B2015-21)
 • Kunskap om deformationer och brottmekanismer i torv (B2015-24)
 • Rekommendationer för spontslagning (A2018-25)
 • Ökad kunskap om grundläggning med pålar (A2015-01, A2014-14)
 • Modellering av jord- , berg- och grundvattennivåer med hjälp av AI (A2019-17)