info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Prioriterad forskningsinsats D

Framtidens krav

MÅL: Ökad kunskap om framtidens krav på anläggningens funktion och underhåll utifrån förändringar i klimat och laster.

Frågeställningarna som berörs omfattar följande nyckelord:

 • Förändringar avseende:
 • Klimat (temperatur, nederbörd, havsnivå, vattennivå)
 • Laster (trafiklaster)
 • Transportsätt (fordon och logistik)
 • Påverkan på konstruktionens
 • Beständighet
 • Robusthet

De nyttor som förväntas erhållas från den prioriterade forskningsinsatsen omfattar:

 • Etablering och verifiering av samband mellan ovanstående förändringar och påverkan.
 • Identifikation av vilka geotekniska förutsättningar i undergrund som inverkar på ovanstående påverkan (nyckelord) dess omfattning och hur den påverkar.
 • Vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa påverkan
 • Tillförlitliga mätmetoder samt prognosverktyg för att påvisa förändringarnas påverkan.
 • Metoder för att begränsa behovet av underhåll.
 • Metoder för att säkerställa att rätt underhåll utförs vid rätt tidpunkt.

Den prioriterade forskningsinsatsen bidrar till följande mål i agenda 2030 mål:
GM 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
GM 11 Hållbara städer och samhällen,
GM 12 Främja hållbara konsumtions- och produktionsmetoder
GM 13 Bekämpa klimatförändringar

RESULTAT
Bland många resultat kan följande nämnas:

 • Ökad kunskap om hur egenskaperna under banken förändras med tid (A2016-10)
 • Ökad kunskap om sulfidjordar (A2013-01, A2017-17))
 • Geokonstruktionens egenskapsförändringar med tid och klimatförändringar (A2017-28)
 • Ökad kunskap om tjälproblem i lerterasser (A2015-25)