info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Prioriterad forskningsinsats F

Ny generation järnväg

MÅL: Utformning av nästa generation järnvägar med fokus på tid, kostnad, miljöpåverkan och kvalitet under konstruktionens livslängd.

Frågeställningarna som berörs omfattar följande nyckelord:

 • Ny generation järnväg
  • Tekniska lösningar
  • Produktionsmetoder
  • Analysmetoder
  • Verifieringssätt
 • Dynamiska effekter
  • Utbredning/effekter
  • Analysmetoder
 • Kravställande
  • Effekter av krav
  • Kostnad och tidsaspekter för att uppfylla krav
  • Hur följa upp krav

De nyttor som förväntas erhållas från den prioriterade forskningsinsatsen omfattar:

 • Utveckling av lämpliga grundläggningsmetoder för såväl HHJV som järnväg
 • Identifikation av vilka geotekniska förutsättningar i undergrunden som påverkar möjligheterna att använda olika tekniska lösningar med hög kvalitet och kostnadseffektivt, samt åtgärder för att förbättra möjligheterna.
 • Hur dynamiska effekter ska beaktas vid design och byggnation av nästa generation järnväg.
 • Hur krav ska formuleras och följas upp för att säkerställa tid, kostnad och kvalitet.

Inkluderar prioriterad forskningsinsats från tidigare inriktningsdokument:
A Höghastighetsjärnväg. Notera dock att underhåll av befintliga järnvägar inkluderas i D. Framtidens krav.

Den prioriterade forskningsinsatsen bidrar till följande mål i agenda 2030 mål:
GM 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur,
GM 11 Hållbara städer och samhällen
GM 12 Främja hållbara konsumtions- och produktionsmetoder

RESULTAT
Bland de många forskningsresultaten inom denna insats kan följande nämnas:

 • Kunskap om hur KC-pelare kan användas i passiv zonen av en schakt för minskade deformationer (U2013-01, 
 • Förbättrade kontrollsystem för uppföljning av sättningar (A2014-16)
 • Vibrationer vid höghastighetsjärnväg (A2015-26)
 • Grundläggning av höghastighetsbanor – beräkningsmetodik (A2018-06