info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Nyhet

Ny rapport om Sulfidjord

Hur fungerar egentligen sulfidjord?

Hur ska jag beakta hållfasthet och deformationsegenskaper i mina analyser?

Nu finns rapporten från BIG projektet A2017-17 publicerad. Projektet som har drivits av Bo Vesterberg och Mattias Andersson på SGI, presenterar resultat från en mångårig kunskapsuppbyggnad. Karin Spett har varit Trafikverkets FoI-handläggare.

Några av slutsatserna för finkorniga sulfidjordar är:

  • Det är möjligt att för en bank genomföra en prognos av sättningens och portryckets storlek och tidsförlopp och uppnå en rimlig precision i resultaten.
  • De uppvisar en tydlig hållfasthetsanisotropi, där odränerade skjuvhållfastheten i aktivriktningen är tydligt högre än i passivriktningen och direkta skjuvriktningen.
  • Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och vertikala förkonsolideringstrycket är för aktiva triaxialförsök och direkta skjuvförsök något högre än för oorganiska svenska leror.
  • Stora sättningar och en väsentlig tillväxt av odränerad skjuvhållfasthet kan ske i fält redan för spänningsökningar under ursprungligt förkonsolideringstryck.
  • Beaktande av hållfasthetsanisotropi och hållfasthetstillväxt i sulfidjordar vid bärförmåga- och stabilitetsberäkningar kan påverka (kan vara gynnsamt) det slutliga valet av grundläggningsmetod.

Vill du veta mer om hur man kommit fram till slutsatserna kan du ladda ner rapporten och/eller ta kontakt med någon i projektgruppen.