info@big-geo.se

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2017-17 Sättningar och hållfasthetstillväxt i sulfidjord

Information

BIG nr: A2017-17
Fol-Handläggare: Karin Spett
Utförare: SGI
Kontaktperson: Bo Vesterberg
Startår: 2017
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 9.4
Nyckelord: Geotekniska fältundersökningar, Geotekniska laboratorieförsök, Sulfidjord, Lera, Bank; Tid, Last, SLS: Deformationer

Sammanfattning

Projektet omfattar fortsatta mätningar och analyser under åren 2017-2020 av de sedan tidigare instrumenterade provbankarna på sulfidjord i Lampen. För de två provbankarna i Lampen har tidigare huvudsakligen studerats sättningar och portrycksändringar i fält sedan bankarna byggdes åren 2010 och 2011, och i detta projekt byggs på med hållfasthetstillväxt och fokus på spänningsförhållanden runt förkonsolideringstrycket. Projektet förväntas leda till kunskap att bättre kunna förutsäga vad som händer med deformationer (sättningar), portryck och hållfasthet i finkornig sulfidjord under bankar vid belastning i fält runt förkonsolideringstrycket samt förbättrade möjligheter att på ett effektivare och säkrare sätt använda förstärkningsmetoden förbelastning i sulfidjordar.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material

Följande referenser läggs till