info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2017-25 Upprepad varierande cyklisk belastning på undergrund

Information

BIG nr: A2017-25
Fol-Handläggare: Erik Eriksson
Utförare: LTU
Kontaktperson: Nelson Garcias/Jan Laue
Startår: 2017
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 9.4
Nyckelord: Geotekniska latoratorieförsök, Modllering (numerisk), Friktionsjord, Bank, SLS: Deformationer

Sammanfattning

Ackumulering av permanenta deformationer är en viktig faktor som styr livslängden för väg och järnvägskonstruktioner. I överbyggnaden har utvecklingen av permanenta deformationer studeras ingående och det finns standarder för att bestämma utvecklingen av permanenta deformationer i obundna överbyggnadsmaterial.
Ackumulerad deformation studeras genom cycliska belastningsförsök. Det är känt att det finns ett samband mellan skjuvmodul och utveckling av permanenta deformationer vid små töjningar. Hittills har forskningen främst fokuserat på ensgraderade material och dränerade förhållanden under cyklisk belastning. De materialen och försöksförhållandenär inte representativa för terrass material under konstruktioner.
Detta doktorandprojekt fokuserar på finkorniga granulära jordar, företrädesvis fin- och medelkornig morän, som är den dominerande jordtypen i Sverige. Genom att studera sambandet mellan skjuvmodul och utveckling av permanenta deformationer kan en realistisk deformationsmodell för jordmaterialen implementeras i FEM-modeller. Inverkan av lastens storlek, belastningstid och återhämtningstid kommer att studeras i dränerade
respektive delvis dränerade dynamiska triaxialförsök. Genom att modellera utvecklingen av permanenta deformationer och återhämtningstid för jordmaterialet för olika lastnivåer och axelkonfigurationer kan nedbrytning av överbyggnader och livstider vidare bedömas.
Resultaten kommer att jämföras med fältmätningar.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material