info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2018-14 Ökad skjuvhållfasthet i friktionsjord

Information

BIG nr: A2018-14
Fol-Handläggare: Lovisa Moritz
Utförare: LTU
Kontaktperson: Qi Jia
Startår: 2018
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål: 9.1
Nyckelord: Modellering (numerisk), friktionsjord, bank, ULS: Brott i jord (stabilitet) GEO, Projektering

Sammanfattning

Limit equilibrium analysis (LEA) för släntstabilitet är de dominerade beräknings modellerna vid utvärdering av befintliga strukturer och utformning av nya. Dessa metoder etablerades och började användas under 60-talet av förra seklet. Ofta är gamla bankar (byggda av friktionsjord) byggda utan analys och designen bygger på gamla erfarenheter. Några av dessa slänter kan ha en lutning långt över materialets friktionsvinklar och därmed leder beräkning med LEA till säkerhetsfaktorer (FOS) lägre än 1. Ändå har några av dessa branta slänter varit stabila i mer än 150 år på grund av ökad hållfasthet orsakat av dilatans och negativt porstryck. Denna studie föreslås för att teoretiskt försäkra sig om stabiliteten hos befintliga gamla branta slänter genom att undersöka mekanismerna i granulärt material vilka leder till en ökad skjuvhållfasthet.

Detta seniorforskningsprojekt genomförs genom litteraturstudie, fältbesök, laboratorieförsök och stabilitetsanalys. Resultatet av projektet kommer att ge kunskapen om stabiliteten i vald struktur, samt ge grunden för en framtida utformning för att öka utnyttjande av strukturen. I projektet kommer friktionsmaterialets hållfasthet och dilatationsbeteende att studeras genom att beakta sekantfriktionsvinkel istället för det konventionella sättet att använda tangentvinkel och "matematisk kohesion". Denna teori om sekantfriktionsvinkel rekommenderas vid utformning av en ny struktur.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material