info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2018-21 LCA och LCCA för geotekniska konstruktioner

Information

BIG nr: A2018-21
Fol-Handläggare: Åsa Lindgren
Utförare: KTH
Kontaktperson: Ulf Wiklund/Ida Samuelsson
Startår: 2018
Slutår: 2023
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 12.2
Nyckelord: Robushet, Utredning till förvaltning

Sammanfattning

Livscykelanalyser, LCA, och Livscykelkostnadsanalyser, LCCA, används idag och är under snabb utveckling inom väg- och järnvägsområdet, men det saknas tillämpad forskning för geotekniska konstruktioner och tillämpningar. Det finns idag ingen erfarenhet eller praxis för datainsamling för LCA och LCCA för geokonstruktioner. Huvudmålet med projektet är att utveckla en användbar modell för beslutsstöd i investerings- och underhållsfrågor relaterat till geokonstruktioner. Modellen ska underlätta optimering av användande av skattepengar och förbättra hållbarheten med avseende säkerhet, kostnad och miljö. Den ska omfatta både LCA och LCC och samordnas, utvecklas och inarbetas i de verktyg som finns utvecklade och är under utveckling inom infrastrukturområdet.

Projektet ska utföras så att nuvarande ramverk och vägledningar för LCA och LCCA tillämpade på geokonstruktioner utvecklas. Projektet skall därför använda de kunskaper och möjligheter som finns de befintliga verktygen Geo-BIM hos TRUST och Geokalkyl hos Trafikverket samt utnyttja den praxis som har utvecklats inom LCCA i större infrastrukturprojekt.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material