info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2019-07 Provbank

Information

BIG nr: A2019-07
Fol-Handläggare: Jonas Axelsson
Utförare: Chalmers
Kontaktperson: Mats Karlsson
Startår: 2019
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 9.4
Nyckelord: Fullskaleförsök, Lera, Bank, Tid, Last, Deformationer, Bärighet, Beständighet, Robusthet, Utredning, Projektering

Sammanfattning

Byggandet av vägar och järnvägar innefattar ofta långa bankar på lösa jordar. Ofta finns det problem med långtidssättningar i både vertikal- och horisontalled, vilket resulterar i ytterligare underhållskostnader. Syftet med projektet är att utforma en väl karakteriserad oförstärkt provbank på lös lera med stor mäktighet. Fokus ligger på långtidsbetendet av provbanken samt ta hänsyn till effekterna av klimatförändringarna. Sedan de senaste provbankarna i Sverige har stora framsteg gjorts i förståelsen och modelleringen av lösa leror.

Aktuellt BIG projektet har redovisats i en skriftlig rapport. Rapporten innehåller information om området och en föreslagen provbank med en mycket grov kostnadskalkyl att bygga den. Projektet primära mål var att få tillgång till ett område som kan användas till att bygga provbankar på och detta har lyckats med. Ett arrendeavtal med Fastighetskontoret i Göteborg har tecknats och ger tillgång till området i 10-årsperioder för tillfället.

Resultat från projektet

Projektets huvudsyfte har varit att skaffa ett område som kan användas för provbankar vilket lyckats med. Utöver detta har två provtagningningstillfälle utförts i området för att inför skaffa information om lokalen. 1a fält tillfället utfördes för att kontrollera att området utgör bra markförhållande för att bygga provbankar, dvs lera med större mäktighet (>30m) och relativt homogent djup. 2a fält omgången utgjorde underlag för 1a laboratorie studien där en rad olika försök utfördes för att börja karakterisera jordprofilen. Denna omgång utfördes endast ner till 10m djup.

Projektets mål var att skapa de första förutsättningarna för att kunna anlägga en provbank på lös lera med stor mäktighet (>30m), vilket projektet har lyckats med.
- Denna provyta kan nu användas för vidare forskning för TrV och förhoppningsvis kommer minst en provbank att byggas.
- Denna provyta kan nu användas för vidare forskning för bl.a. Branschen i samarbete med Chalmers och TrV.
- Projektet har gett förutsättningar för provtagning i en och samma lokal under långtid framöver i ett område som har haft minimal mänsklig påverkan.

Publicerat material

M, Karlsson (2022), Ny provbank på lös lera, Skapa förutsättningar för att bygga en provbank, BIG Rapport A2019-07 Provbank