info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2019-09 Odränerade egenskaper lermorän

Information

BIG nr: A2019-09
Fol-Handläggare: Kristy Heng
Utförare: LTH/Chalmers
Kontaktperson: Erika Tudisco
Startår: 2019
Slutår: 2023
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 9.5
Nyckelord: Geotekniska fältundersökningar; Geotekniska laboratorieförsök, Lermorän, plattor/fundament, stödkonstruktion, pålar, ULS: Brott i jord (stabilitet) GEO, SLS: Deformationer

Sammanfattning

Malmö-Köpenhamns-regionen, som är en av de snabbast växande ekonomiska regionerna i Europa, är byggd på lermorän. Detta har gett ett ökat intresse för detta material och ett starkt önskemål från industrin att öka förståelsen för dess beteende. På grund av de tidskrävande och kostsamma testförfarandena har mycket få studier utförts för att direkt utvärdera dränerade egenskaper hos lermorän. För närvarande bestäms dränerade parametrar utifrån odränerade parametrar genom empiriska relationer. Denna nuvarande praxis innebär stora osäkerheter och resulterar ofta i en underskattning av hållfasthet och styvhet, vilket leder antingen till överdimensionering av geokonstruktionen eller till osäker utformning av byggnaden.

I detta doktorandprojekt hanteras dessa problem genom att utföra systematiska laboratorietester i dränerat tillstånd. De experimentella resultaten jämförs med de mest använda empiriska uttrycken för in-situ-tester, och förbättringar kommer att föreslås. För att fullt ut förstå inverkan av styva inneslutningar, typiska för lermorän, används avancerade experimentella tekniker såsom röntgenbaserad datortomografi, att användas.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material