info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2019-19 Omgivningspåverkan vid installation av pålar

Information

BIG nr: A2019-19
Fol-Handläggare: Pia Johansson/Kristy Heng
Utförare: Chalmers
Kontaktperson: Jonatan Isaksson/Jelke Dijkstra
Startår: 2019
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 11.2
Nyckelord: Modellering (numerisk), Lera, stödkonstruktion, pålar, modifiering, tid, vatten, laster, ULS: ”excessiv deformation”; SLS: Deformationer; Bärighet

Sammanfattning

Tillståndet och egenskaperna hos den omgivande jorden där prefabricerad betong- eller träpålar installeras, är nyckeln till att förstå den efterföljande responsen av pålarna. Förutom kapacitet och styvhet hos pålen själv, inkluderas känslighet för påhängslaster från (historiska) bakgrundssättningar eller horisontell belastning från massförskjutningar. Massförskjutningar är en direkt följd av installationsprocessen av pålar, där en viss volym tvingas in i jorden. Dessa två mekanismer har lett till problem i urbana geotekniska konstruktioner i lösa jordar. Nuvarande metoder kan inte på ett tillförlitligt sätt förutsäga massförskjutningar och dess effekter över tiden. Särskilt effekterna i en pålgrupp och långsiktiga följderna när porövertryck konsoliderar och ytterligare krypning triggas är okända. Dessutom blir det svårare att förutsäga påhängslaster och dess effekter för lutande pålar, därför att den normala beräkningsmetoden är inte längre direkt tillämpbar, och de axiella och transversella belastningarna i dessa pålar är icke-triviala.

I detta doktorandprojekt tillämpas en integrerad helhetssyn, som använder analyser mha stora deformationer. Detta möjliggör att generera benchmark data och kalibrera förenklade metoder för ingenjörsmässiga analyser, såsom Strain Path Metod att förutsäga massförskjutningar, och lösningar av typen Winklerbalkar för lutande pålar.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material