info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-01 Inverkan från korsande kulvertar

Information

BIG nr: A2020-01
Fol-Handläggare: Peter Zackrisson
Utförare: LTU
Kontaktperson: Jingjing Meng / Jan Laue
Startår: 2020
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål:
Nyckelord:

Sammanfattning

Nya järnvägsspår passerar genom utvecklade områden och skär genom befintliga infrastruktur. Förutom vägar och tunnlar finns det ett stort antal andra föremål som ska korsas. Allt från kablar, avloppsrör, rör för uppvärmning och gas till kulvertar som tillåter dagvatten, bäckar eller djur att korsa genom järnvägen. Detta orsakar en förändring i styvheten hos antingen järnvägsbanken eller undergrund och är en orsak till skador. Betydelse ökar när banvallarna byggs för höghastighetsjärnvägar, där följande måste hanteras. Den första är inverkan av styvhet och därmed att korsningen måste byggas på ett sätt så att deformationer inte uppstår. Även korsningens långsiktiga styvhet måste beaktas. Det andra är att rör eller kulvertar som korsar i järnvägsbanken eller undergrund vinkelrätt mot banan kan fungera som en barriär för tågens bogvågor. En bågvåg av ett tåg kan träffa barriären och kommer att reflekteras med potentiell förstärkning av vågen och orsaka hävning. Detta kan potentiellt leda till urspårning. Detta projekt ska lägga grunden för att utvärdera de kombinerade effekterna av styvhet, form och storlek hos en korsning av infrastruktur. Med fokus på frågeställningar om utvecklingen av deformationer samt skapandet av barriär för bågvågsutbredningen.

Resultat från projektet

Kommer inom kort

Publicerat material