info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-06 Egenskaper efter 60 år

Information

BIG nr: A2020-06
Fol-Handläggare: Niklas Dannewitz
Utförare: SGI
Kontaktperson: Mattias Andersson
Startår: 2020
Slutår: 2024
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 12.2
Nyckelord: Geotekniska fältundersökningar; Geotekniska laboratorieförsök; Fullskaleförsök; Lera; Bank; Tid;

Sammanfattning

På Färingsö i Mälaren ligger ett av SGI:s provfält (Skå-Edeby) på lös lera. Provfältet har varit aktivt sedan 1957 och det har använts av SGI för fält- och laboratorieundersökningar samt belastningsförsök med bankar. Vid provfältet finns fem ytor som har belastats med jordfyllningar, tre av dem är jordförstärkta med vertikaldräner. Provfältet har använts under många år för långtidsuppföljning av bankar på lös lera. Detaljerade undersökningar av kvarstående porövertryck, hållfasthetsutveckling och sättningsanalyser har gjorts vid några tillfällen, varav det senaste var år 2002.
Resultat från undersökningar och mätningar vid provfältet har används av forskare världen över för att kalibrera beräkningsmodeller för sättningar i lös lera. Detta projekt kommer att undersöka de geotekniska egenskaperna för dels den konsoliderade leran under bankarna och dels för den opåverkade leran utanför bankarna med ostörd provtagning samt avancerade laboratorieförsök. Projektet har möjlighet att vidareutveckla de förslag och den beräkningsmetodik som presenteras i BIG-projektet A2016-10 ETUB (Lundström & Dehlbom 2019) samt analysera olika fält- och laboratorieundersökningsmetoder för bestämning av leras egenskaper under befintliga fyllningslager. I projektet utförs även beräkningar av sättningar inklusive krypdeformationer och analyser av portrycksförändringar.

Projektet förväntas leda till en förbättring av befintliga modeller och ett säkrare underlag vid bestämning av sättningar, stabilitet och egenskapsförändringar under befintliga bankar. Därmed ges förbättrade möjligheter, jämfört med idag, för Trafikverket och branschen att bedöma om befintliga väg- och järnvägsbankar behöver åtgärdas eller inte.

Resultat från projektet

Kommer inom kort

Publicerat material

Kommer inom kort