info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-09 Enkel släntstabilitetsanalys i förändrat klimat

Information

BIG nr: A2020-09
Fol-Handläggare: Carina Hultén
Utförare: Chalmers
Kontaktperson: Carolina Sellin / Minna Karstunen
Startår: 2020
Slutår: 2024
Agenda 2030 Mål: 13.3 och 13.1
Nyckelord: Modellering (numerisk); Lera; Tid; Temperatur; Vatten; Skärning

Sammanfattning

Släntstabilitet kommer att påverkas avsevärt av klimatförändringar, och redan nu är dessa kostnader för planerade åtgärden betydande. Analys av släntstabilitet utförs rutinmässigt med Lamellmetoden (LEM), vilket inte är idealiskt för att bedöma klimateffekter och konsekvenserna av möjliga avhjälpande åtgärder, särskilt för slänter i sensitiva leror. Bakräkning av inträffade skred i slänter på sensitiva leror tyder på att orsaken för skred är oftast förändringar i portrycket eller topografi (erosion). Som forskning i ett pågående BIG-projekt antyder är rollen av det ursprungliga tillståndet av största vikt för den framväxande hållfastheten och den resulterande släntstabiliteten. Därför behöver vi metoder för effektivspänningsbaserade stabilitetsanalyser, i motsats till de totalspänningsanalyser som för närvarande används. Dessutom måste komplexiteten hos naturliga och schaktade slänter (inklusive inbäddade strukturelement och komplexa geometrier) fångas i viss utsträckning. Därför föreslår vi att använda avancerade FE-analyser för att förstå och kvantifiera tillhörande problem, och sedan översätta resultaten till en uppdaterad effektivspänningsbaserad strategi som är enkel att använda för geokonstruktörer.

Alla intressenter (forskare, konsulter, entreprenörer) såväl som större kunder som SGI och Trafikverket, kommer direkt att dra nytta av projektet, som syftar till att erbjuda en väl dokumenterad metod för bedömning av släntstabilitet i ett förändrat klimat.

Resultat från projektet

Kommer inom kort

Publicerat material

Alice Johnsson & Irma Magnusson, (2021), Slope Stability Study at Lärjeån – A stability study to evaluate the risk of a landslide occurring for a part of Angeredsbanan located at Lärjeån, EXAMENSARBETE

Mats Karlsson;Carolina Sellin; Minna Karstunen, (2021), Smådala slope: Evaluate stability for a natural slope with a creep model,

Carolina Sellin, Mats Karlsson, Minna Karstunen, (2022), Impact of rate-dependency on slope stability in sensitive clays, Landslides,