info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-12 Packning med tung vibroplatta

Information

BIG nr: A2020-12
Fol-Handläggare: Peter Zackrisson
Utförare: KTH
Kontaktperson: Carl Wersäll
Startår: 2020
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål:
Nyckelord: Friktionsjord, Packning

Sammanfattning

Detta projekt är indelat i två etapper, med ett fältförsök i vardera. Aktuellt projekt avser enbart etapp 1
Packning utförs normalt med vibrationsvält, där material placeras i tunna lager, eller med olika former av djuppackningsmetoder. Medan vibrationsvält är en mycket ytlig metod ger djuppackning sällan en effektiv packning i de översta 3-4 m av jordprofilen. Ofta finns behov av att packa detta djupintervall utan en lagervis uppbyggnad. Sådana tillämpningar kan inkludera naturliga friktionsjordslager, kompletterande packning av bankar, undervattenspackning, jordfyllnadsdammar mm.

Packning med tung vibrationsplatta (20-50 ton) har tidigare visats vara effektivt för detta djupintervall. Trots detta har metoden inte fått allmänt genomslag i praktiska tillämpningar. Det beror sannolikt på att riktlinjer och tillräcklig erfarenhet saknas och att de tekniska möjligheterna tidigare har varit begränsade. Ny teknik erbjuder frekvens- och amplitudvariabla vibrationshammare och avancerade kontroll- och styrsystem. I detta projekt tillämpas erfarenheter från tidigare försök för att planera och utföra fältförsök med syfte att utarbeta ett praktiskt arbetssätt för packning med tung vibrationsplatta. Målsättningen är att ta fram riktlinjer för dess genomförande, anpassade till svenska förhållanden och tillgänglig teknik.

Projektet utförs som ett seniorforskarprojekt på KTH i samarbete med Peab, Trafikverket, vibratortillverkaren Dieseko och Gamperl & Hatlapa, som tillverkar mät- och kontrollsystem.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material