info@big-geo.se

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-03 Beslutsteori i geotekniken – etapp 1: optimal överlast

Information

BIG nr: A2020-03
Fol-Handläggare: Annika Bergval
Utförare: KTH
Kontaktperson: Johan Spross
Startår: 2020
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål:
Nyckelord: Lera, Bank, Modifiering, Tid, Last, SLS: Deformationer, Robusthet

Sammanfattning

Den planerade höghastighetsjärnvägen kommer sannolikt i ett flertal fall att kräva grundläggning av höga bankar på lös lera. En möjlig teknisk lösning vid ballasterat står (t.ex. Ostlänken) är att använda vertikaldränering med överlast för att snabba på konsolideringsförloppet.
Syftet med projektet är att visa hur beslutsteoretiska principer kan användas dels för att optimera valet av initial höjd på överlast, dels för att beräkna när/om det ur ett riskperspektiv är lönsamt att höja överlasten under liggtiden, baserat på utförda sättningsmätningar. Tanken är att på sikt göra beslutsteoretiska principer praktiskt användbara för olika typer av geotekniskt byggande, vilket bör ge bättre underbyggda beslut i design och utförande och därmed bättre kostnadseffektivitet.

Denna första etapp är en pilotstudie, som kommer resultera i 1) en artikel i internationell vetenskaplig tidskrift, och 2) en kortare svensk rapport som diskuterar möjliga vägar framåt för användning av beslutsteoretiska modeller för andra geotekniska problem än den utredda överlasten (artikel blir bilaga). Fokus i diskussionen kommer ligga på problem relevanta för höghastighetsjärnvägen. Detta blir underlag för möjliga framtida studier i doktorand-/postdoktorprojekt.

Resultat från projektet

Pågående

Publicerat material