info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-03 Beslutsteori i geotekniken – etapp 1: optimal överlast

Information

BIG nr: A2020-03
Fol-Handläggare: Annika Bergval
Utförare: KTH
Kontaktperson: Johan Spross
Startår: 2020
Slutår: 2022
Agenda 2030 Mål:
Nyckelord: Lera, Bank, Modifiering, Tid, Last, SLS: Deformationer, Robusthet

Sammanfattning

Projektet är en förstudie där vi har undersökt om avancerade beslutsteoretiska metoder kan vara användbara för geotekniska frågeställningar. Det resulterade i en rapport på svenska med grundläggande teori och en vetenskaplig artikel med ett mer avancerat beräkningsexempel.

Syftet med projektet är att visa hur beslutsteoretiska principer kan användas dels för att optimera valet av initial höjd på överlast, dels för att beräkna när/om det ur ett riskperspektiv är lönsamt att höja överlasten under liggtiden, baserat på utförda sättningsmätningar. Tanken är att på sikt göra beslutsteoretiska principer praktiskt användbara för olika typer av geotekniskt byggande, vilket bör ge bättre underbyggda beslut i design och utförande och därmed bättre kostnadseffektivitet.

Tekniska resultat
- Vi har visat hur en avancerad beslutsteoretisk metod - den partiellt observerbara Markovbeslutsprocessen (POMDP) - kan praktiskt tillämpas på en geoteknisk frågeställning. Detta var första gången i den internationella vetenskapliga litteraturen som POMDP tillämpades inom geoteknik, såvitt vi vet.
- Vi har visat hur heuristiker - förenklade beslutsregler - kan användas för att förenkla det beslutsteoretiska problemet och göra det hanterbart i en optimeringsalgoritm.

Resultat från projektet

Spross, J., Bismut, E., Cotoarba, D., Straub, D. (2023) KTH rapport: Beslutsteori i geotekniken: Förstudie publiceras inom kort
Bismut, E., Cotoarbă, D., Spross, J. & Straub, D. (2023) Optimal and adaptive planning of geotechnical construction: Preloading of a road embankment, Geotechnique (inom kort)

Publicerat material