info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2013-03 Nyttan av förbättrade fältundersökningar – blockprovtagare

Information

BIG nr: A2013-03
Fol-Handläggare: Agne Gunnarsson
Utförare: Chalmers tekniska högskola
Kontaktperson: Jelke Dijkstra
Startår: 2014
Slutår: 2015
Agenda 2030 Mål:
Nyckelord: Fullskaleförsök, Lera

Sammanfattning

Syftet med projektet är att studera effekten av provkvalitet på möjligheten att prognostisera långtidsdeformationen.

När geotekniska analyser görs utifrån testresultat på störda prover, är noggrannheten i prognosen av deformationerna dålig, och ofta måste kostsamma jordförstärkningslösningar införas. Provkvalitet påverkar både styvheten vid små till medelstora töjningsnivåer och jordens hållfasthet.

Med förbättrad jordkarakterisering och mer representativ provtagning av hög kvalitet och testning, finns det en potential för stora kostnadsbesparingar och minskad risk för skador. Speciellt i kombination med numeriska analyser där moderna konstitutiva modeller appliceras. Men fram till nu har ingen försökt att kvantifiera provstörnings effekt på den faktiska prognosen av deformationen och nyttan av de nuvarande kriterierna för provkvalitet som används som svensk praxis.

Projektet syftar till att jämföra provkvaliteten mellan den svenska 50 mm kolvprovtagare och en referensblockprovtagare från Norge. Styvhet och krypegenskaper i K0- triaxial förhållanden bestäms på ett objektivt sätt, inklusive bedömning av prov kvalitet från testdata.

Resultat från projektet

Publicerat material