info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2013-01 Sättningar i sulfidjord

Information

BIG nr: A2013-01
Fol-Handläggare: Karin Spett
Utförare: SGI
Kontaktperson: Bo Vesterberg
Startår: 2013
Slutår: (2016) 2017
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 13.1
Nyckelord: Fullskaleförsök, Sulfidjord, Bank, Tid, SLS: Deformationer, Projektering, Underhåll

Sammanfattning

Syftet med projektet är att för sulfidjord: i) öka kunskapen om kompressionsegenskaper inkl. krypegenskaper ii) ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar avseende: a) Laboratorie- och fältförsök b) fältmätningar c) prognostisering av sättningar iii) ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar.

Del 1 i projektet, etablering av provbankar i nya provfältet Lampen, har slutrapporterats genom Mattias Anderssons licentiatuppsats vid LTU i okt 2012. Del 2 i projektet omfattar inventering och beräkningar av fältfall, numeriska simuleringar av provbankar i Lampen samt fortsatt uppföljning av provbankarna i Lampen.

Resultat från projektet

Det ges omfattande praktiska rekommendationer till branschen vad gäller underlag (försök och mätningar) till sättningsberäkningar och prognostisering av sättningar, och dessa är tillämpbara allmänt för svenska finkorniga jordar (leror, organiska leror, siltiga leror och liknande jordar) och inte bara för sulfidjordar.

Det presenteras slutsatser från studier av provbankar i Lampen vad gäller mätningar av sättningar och porvattentryck, egenskapsförändringar med tiden hos sulfidjorden och beräkningar med 1D- och 2D-modeller av sättningar och porvattenövertryck.

Vidare presenteras slutsatser allmänt för sulfidjordar vad gäller indata till sättningsberäkningar. Allt finns i slutrapporten SGI Publikation 41.

Nyttan med projektet är förbättrade möjligheterna för branschen att i sulfidjordar kunna förutsäga sättningsförloppet och de totala sättningarna för en geokonstruktion under dess livslängd. Genom ökad kunskap om sättningsparametrar och krypegenskaper hos sulfidjordar underlättas valet av grundläggningsmetod och/eller markförstärkningsmetod för järnvägar, vägar och andra konstruktioner. Ett underlag för förbättrade möjligheter att underlätta funktionsentreprenader och optimering av investerings- och underhållskostnader. Högre säkerhet avseende prognostiserade sättningar under bygg- och garantitid. Ett underlag för reducerade risker för tekniska lösningar (med eller utan förstärkning av undergrunden) i sulfidjordar och andra svenska finkorniga jordar

Publicerat material