info@big-geo.se

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Seminarium

Transportation Geotechnics, 26-27 Januari 2023, Göteborg

Information

Datum: 2023-01-26
Plats: Göteborg

Beskrivning

Transportation Geotechnics – i praktiken

Den engelska termen ”Transportation Geotechnics” är svår att översätta till svenska. ”Geoteknik för transportinfrastruktur” ger inte på samma sätt en bild av de mångfasetterade frågeställningar som inkluderas. Den engelska termen inkluderar kunskap om egenskaper och beteende hos jord, berg, vatten och nya material när de används som byggmaterial i transportinfrastruktur, oavsett om de handlar om väg, järnväg, sjöfart eller flyg. Byggmaterialets hela livscykel inkluderas avseende materialegenskapernas förändring, deras effekt på konstruktionens funktion och inverkan på omgivningen. Det är en holistisk syn som eftersträvas där samverkan mellan undergrund, bank, geokonstruktion och överbyggnad studeras utifrån att förändringar i laster och miljöeffekter ska hanteras i en robust, hållbar, funktionell och säker konstruktion, med rimlig investerings-, drifts- och underhållskostnad.  

Ovanstående är inledningen till en artikel (B&T, 2023:1) men sammanfattar även ämnet för BIGs 2-dagars seminarium. Missa inte möjligheten att diskutera hur vi tillsammans kan skapa mer kunskap och nytta av den forskning som görs.

BIG seminariet är 2 dagar fyllda med Information och Diskussion
Programmet och mer information om Transportation Geotechnics hittar du i denna PDF. BIG Seminarium 20230126_27 Inbjudan Rev

Notera att diskussionen fortsätter under kvällen under enklare former.

NÄR: 26 januari, kl.11.30 till 27 januari, kl.14.00

VAR: Göteborg, Jacy’s hotel (www.jacyshotel.com), Drakegatan 6 412 50 Göteborg.

ANMÄLAN: Görs via anmälningsformulär senast den 15 januari https://sv.surveymonkey.com/r/BIG_SEM_2023

DELTAGARAVGIFT: Självkostnadspris 1200 kr exkl. moms/person som faktureras i efterhand.  Vid återbud senare än 19 januari debiteras deltagaravgift.

ÖVERNATTNING: Notera att du bokar övernattning själv via hotellets hemsida

Frågor: Kontakta info@big-geo.se