info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Seminarium

Seminarium 2021-01-28

Information

Datum: 2020-01-28
Plats: Digitalt

Beskrivning

Inbjudan: PDF version
Deltagare: BIG deltagarförteckning seminarium 2021 v20210126.pdf

Vad händer med markens egenskaper under en bank med tiden? Det uppstår markvibrationer när sponten installeras vibrodrivning, men spelar drivutrustningen någon roll? Kan man utvärdera markens egenskaper genom att tolka resultatet från spårlägesmätningar? Vilken deformation får man under en pålad platta som utsätts för långsiktig dynamisk belastning?

Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras vid BIG seminariet och vi får se om forskaren, Trafikverket och branschen är överens om svaren. Dagen kommer fyllas med diskussioner och den ger en möjlighet för dig som vanligen inte hinner läsa rapporterna att få inblick i de senaste forskningsresultaten.

Mer information nedan
För respektive projekt återfinns även länkar till rapporter/artiklar för varje projekt.

Inledning

Välkommen! Detta är BIG. K. Viking

ETUB – Egenskapsförändringar med tid under bank

Underlag: Projektrapporter
Huvudrapport
Rekommendation
Delrapport 1
Delrapport 2

Forskarens presentation K Lundström, B. Dehlbom
Trafikverkets syn K. Larsson
Branschens syn S. Hov

Markvibrationer i samband med vibrodrivning av spont – inverkan av driv utrustning

Underlag: Kommer

Forskarens presentation F. Deckner
Trafikverkets syn K. Viking
Branschens syn A. Beijer Lundberg

Utvärdering av markens egenskaper genom tolkning av spårlägesmätning

Underlag:
Majala, J.& Laue, J. (2019) Analysis of Vibration Measurements on Moving Trains. TRANSOILCOLD 2019 Transportation Soil Engineering in Cold Regions, 20-23 May 2019, St. Petersburg, Russia

Forskarens presentation J. Majala
Trafikverkets syn J. Arvidsson
Branschens syn H. Rosén

Deformationer spår-platta grundlagd på pålar i lös lera

Underlag: Kommer

Forskarens presentation J. Dijkstra
Trafikverkets syn J. Jonsson
Branschens syn

Sammanfattning av dagen

Sammanfattning C. Hultén

Har du frågor eller vill veta mer om BIG så hör av dig till info@big-geo.se