info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Nyhet

Träpålar ett alternativ för att reducera CO2

Med träpålar kan CO2 utsläppen reduceras👍

Frågan är om lösningen med träpålar i kombination med geonät kan bli ännu mer optimal, och därmed ytterligare reducera CO2

Per Gunnvard vid Luleås tekniska universitet under söker i sitt forskningsarbete hur avstånd mellan pålar och geonät påverkar effekten av denna förstärkningsmetodik. Är det möjligen så att Trafikverkets kravställning i TRVINFRA är onödigt konservativ? 🤔Erhålls motsvarande förstärkning vid större avstånd mellan pålarna och enbart ett geonät? Flera resultat indikerar att en mer resurseffektiv lösning är möjlig. Förhoppningen är att i kommande studier kunna bekräfta detta resultat.

Vad tror du? Är träpålar i kombination med geonät en bra idé. 💡 För att reducera CO2-utsläppen och samtidigt hantera grundläggningsproblem?

Nedan hittar du en snabbrepris på webbinariet.          Läs mer om projektet: A2020-17 Geotextil vid lätt bankpålning