info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Webbinarium

2022-10-21 LCA och LCCA geokonstruktioner

Information

TEMA: LCA och LCCA geokonstruktioner
Datum: 2022-10-21
Presentation/chat: Öppna här

Beskrivning

Livscykelanalyser, LCA, och Livscykelkostnadsanalyser, LCCA, används idag och är under snabb utveckling inom väg- och järnvägsområdet. Tidigare har det tagits fram verktyg för LCA för väginfrastruktur och för broar men det saknas dock tillämpad forskning för geotekniska konstruktioner och tillämpningar. Det finns idag ingen erfarenhet eller praxis för datainsamling för LCA och LCCA för geokonstruktioner. Huvudmålet med projektet är att utveckla en användbar modell för beslutsstöd i investerings- och underhållsfrågor relaterat till geokonstruktioner.

Vid webbinariet kommer du att få ta del av de resultat som kommit fram inom ramen för projektet.