info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Webbinarium

2023-05-26 Grundläggning brobanepelare

Information

TEMA: Grundläggning brobanepelare
Datum: 2023-05-26

Beskrivning

BIG projekt A2021-19
Effektivisering av projektering för grundläggning av brobanepelare
Utförare: A. Kullingsjö, KTH/Skanska
FoI-handläggare: K. Viking, Trafikverket

Om projektet:

För att korta byggtiderna för nödvändiga större infrastruktursutbyggnader har Skanska för avsikt att genomföra en förstudie av hur tillräcklig/nödvändig geoteknisk information kan fås fram på kort tid och vid rätt tillfälle i byggprocessen.
Genom nyttjandet av GeoBIM och observationsmetoden kommer en metodik tas fram som syftar till att skapa underlag för ett industrialiserat byggande.
Inom ramen för detta projekt kommer kunskap från genomförda projekt inhämtas. Erfarenheterna från dessa projekt tillsammans med framtagen metodik kommer appliceras på en delsträcka inom ”Nya Stambanor” där Skanska projekterat en linjedragning för brobanor med ca 1100 brostöd. Baserat på denna fallstudie presenteras möjligheten att reducera behovet av geotekniska undersökning utan att för den skull öka osäkerheterna i projektet. Faller detta väl ut så är det något som kan få stort genomslag inte bara för höghastighetståg på brobana utan för olika typer av trafikslag, såväl på bro som på bank