info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Webbinarium

2023-12-15 Enkel släntstabilitetsanalys

Information

TEMA: Enkel släntstabilitetsanalys
Datum: 2023-12-15
Presentation/chat: Öppna här

Beskrivning

17 November: Enkel släntstabilitetsanalys
Kl. 12.00 till 12.45

BIG projekt A2020-09
Simple analyses of slopes in a changing climate

Utförare: Carolina Sellin, SGI/Chalmers
FoI-handläggare: Carina Hultén, Trafikverket

OM projektet:

Släntstabilitet kommer att påverkas avsevärt av klimatförändringar, och redan nu är dessa kostnader för planerade åtgärder betydande. Analys av släntstabilitet utförs rutinmässigt med Lamellmetoden (LEM), vilket inte är idealiskt för att bedöma klimateffekter och konsekvenserna av möjliga avhjälpande åtgärder, särskilt för slänter i sensitiva leror.
Bakräkning av inträffade skred i slänter på sensitiva leror tyder på att orsaken för skred oftast är förändringar i portrycket eller topografi (erosion). Som forskning i ett pågående BIG-projekt antyder är rollen av det ursprungliga tillståndet av största vikt för den framväxande hållfastheten och den resulterande släntstabiliteten. Därför behöver vi metoder för effektivspänningsbaserade stabilitetsanalyser, i motsats till de totalspänningsanalyser som för närvarande används. Dessutom måste komplexiteten hos naturliga och schaktade slänter (inklusive inbäddade strukturelement och komplexa geometrier) fångas i viss utsträckning. Därför föreslås avancerade FE-analyser för att förstå och kvantifiera tillhörande problem, och sedan översätta resultaten till en uppdaterad effektivspänningsbaserad strategi som är enkel att använda för geokonstruktörer. Alla intressenter (forskare, konsulter, entreprenörer) såväl som större kunder som SGI och Trafikverket, kommer direkt att dra nytta av projektet, som syftar till att erbjuda en väl dokumenterad metod for bedömning av släntstabilitet i ett förändrat klimat.