info@big-geo.se

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result
a
M

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
seminarium
webbinarium
projekt
result

Projekt

A2020-05 Torv – hållfasthetsegenskaper

Torv närbild

Information

BIG nr: A2020-05
Fol-Handläggare: Erik Eriksson
Utförare: SGI
Kontaktperson: Bo Vesterberg
Startår: 2020
Slutår: 2023
Agenda 2030 Mål: 9.1 och 12.2
Nyckelord: Geotekniska fältundersökningar; Geotekniska laboratorieförsök; Torv; Bank; Tid; Last

Sammanfattning

I projektet studeras odränerad skjuvhållfasthet hos fibrig torv, dvs. låg- och mellanförmultnad, med fokus på hållfasthetstillväxt med tiden i vertikal/aktiv-riktningen under befintliga bankar. Fältförsök och laboratorieförsök genomförs för att studera hållfasthetsegenskaper och en i projektet utvecklad torv-sond kommer att användas i fält.
Huvudmålet med projektet är att ta fram ett nytt arbetssätt för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet för låg- och mellanförmultnad torv för stabilitetsberäkningar av bankar. Projektet genomförs i samarbete med internationella och etablerade torvforskare.

Syftet med projektet är att för låg- och mellanförmultnad torv:
− Genom fältförsök bestämma hur den odränerade hållfastheten i vertikal/aktiv-riktningen förändras med tiden under bankar.
− Genom laboratorieförsök vid olika spänningsnivåer (förändring med tiden) bestämma den odränerade skjuvhållfastheten vid belastning i horisontal- respektive vertikal/aktiv-riktningen.
− Studera beräknad säkerhetsfaktor för bankar, med ”gamla” resp. nya hållfasthetsvärden.
− Förstärka samarbetet ytterligare med internationella etablerade torvforskare.

Målsättningen är att projektet ska resultera i:
- Slutrapport, med bl.a. praktiska rekommendationer, bl.a. nytt arbetssätt för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet för låg- och mellanförmultnad torv för stabilitetsberäkningar av bankar.
− En ny och relevant fältmetod för hållfasthetsbestämning utvecklas.
− Empiriska relationer utvecklas för att bestämma odränerad aktiv skjuvhållfasthet och dess hållfasthetstillväxt med tiden.
− Publicering i internationell vetenskaplig tidskrift samt i bransch tidskrift

Resultat från projektet

Kommer inom kort

Publicerat material

Kommer inom kort

Bygger på resultat från projekt A2015-24 Erfarenheter från byggmetoder på torv och B2015-24 Deformationsegenskaper torv